Centrum Karier
Ilość ofert pracy w serwisie:271

Kalendarium

 


PSYCHOLOG / DORADCA ZAWODOWY
OPINIE STUDENTÓW O DZIAŁANIACH CK
staże, praktyki, doradztwo zawodowe.pdf


INFORMACJE O OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYKACH
praktyki obowiązkoweCC.pdf


"WIĘCEJ NIŻ STUDIA" - SPRAWDŹ OFERTĘ CENTRUM KARIER
WIĘCEJ NIŻ STUDIA.pdf


MORE THAN STUDIES -
check Collegium Civitas Career Center offer for English Speakers

More than studies.pdf


PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ PORADNIK
Eures - przewodnik po rynku pracy w Europie.pdf


SPRAWDŹ SZKOLENIA CC DOFINANSOWANE Z UE ZE ŚRODKÓW EFS

http://www.civitas.edu.pl/kursy_i_warsztaty


REGULAMIN KONKURSU ZARA
REGULAMIN KONKURSU CC 11 2014.pdf

Zadaniem Centrum Karier CC jest wszechstronne wsparcie studentów i studentek CC oraz absolwentów i absolwentek uczelni w kształtowaniu i rozwoju ich kariery zawodowej. W tym celu Centrum Karier CC rozwija wielokierunkową współpracę z potencjalnymi pracodawcami: instytucjami publicznymi, firmami prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi.GODZINY PRACY CENTRUM KARIER (POKÓJ 1109) W 2014/2015 R.

poniedziałek-czwartek - od 8:30 do 16:30
piątek - dzień pracy wewnętrznej (CK nieczynne).

Dyżury Centrum Karier dla studentów niestacjonarnych:

11 października, 22 listopada, 6 grudnia, 10 stycznia, 7 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 16 maja, 6 czerwca


KONTAKT DO CENTRUM KARIER
:
Agnieszka Pikuła (dawniej Walerysiak)
mail:
agnieszka.pikula@collegium.edu.pl
Izabela Modzelewska
mail: izabela.modzelewska@collegium.edu.pl

 tel. 22 656 71 82

Już jest! Oficjalny Fan Page CK: Praca i Kariera Collegium Civitas: https://www.facebook.com/pracaikariera?ref=hl Sprawdź nas!


DYŻURY DORADCY ZAWODOWEGO, PSYCHOLOGA - DOMINIKI MARKOWSKIEJ

Spotkania z doradcą zawodowym/psychologiem odbywają się po wcześniejszym umówieniu się na konsultację.

 Zgłoszenia: dominika.markowska@collegium.edu.pl (prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru albumu)
Miejsce spotkań: pokój 1109.

SPRAWDŹ W CZYM MOŻE POMÓC CI DORADCA ZAWODOWY -

 http://ck.civitas.edu.pl/bk/Strona.aspx?4s41Xv857 

FREE CAREER CONSULTATIONS FOR FOREIGN STUDENTS!

Records for individual meeting: lukasz.olszta@civitas.edu.pl
Meeting place: Career Center Collegium Civitas, room 1109.


KOLEJNE BEZPŁATNE SZKOLENIE - ZAPRASZAMY!
Centrum Karier zaprasza na bezpłatne szkolenie prowadzone przez lidera badań rynku i opinii w Polsce i Europie - Millward Brown: „Pułapki badań społecznych”.

Specjaliści wskażą, jakie potencjalne niebezpieczeństwa kryją się za mniej lub bardziej poważnymi uchybieniami w tworzeniu pytań w kwestionariuszach czy scenariuszach badawczych. Wspólnie będzie można przedstawić, w jaki sposób profesjonalnie zadawać pytania respondentom.

Każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada w godz. 16:45-18:30 w Collegium Civitas w sali 1222.

Na szkolenie obowiązują zapisy: agnieszka.pikula@collegium.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Uwaga! Osoby, które potwierdzą swoją obecność i nie przyjdą (nie odwołają swojego uczestnictwa), informujemy, że ich zgłoszenia przy okazji kolejnych szkoleń będą rozpatrywane w drugiej kolejności.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ABSOLWENTEK CC

Czy „szklany sufit” i „lepka podłoga” rzeczywiście istnieją? Czy i jak te zjawiska dotyczą kobiet na rynku pracy?
Spróbujemy przyjąć kilka perspektyw, by zobaczyć i zrozumieć mechanizmy powstawania i utrwalania się nierówności:
    • perspektywę doświadczeń osobistych,
    • perspektywę zjawisk społecznych,
    • perspektywę prawa,
    • perspektywę osobistych kompetencji.
I tej ostatniej poświęcimy najwięcej czasu i energii; czym właściwie jest asertywność? Co to znaczy być asertywnym? Czy to znajomość technik komunikacyjnych? A może to coś więcej? Jak być „być sobą” i być asertywną jednocześnie?
W części treningowej zajęć skoncentrujemy się na następujących zagadnieniach:
    • poczucie wartości własnej,
    • świadomość własnych granic i ich obrona,
    • asertywność a inne postawy - przewagi i zagrożenia,
    • trening pewności siebie i zachowań asertywnych.
Zapraszamy!

Szkolenie poprowadzi:
Krzysztof Manthey

Termin szkolenia: 27 listopada godzina 16:45 – 20:45 sala 707 Collegium Civitas
Na szkolenie obowiązują zapisy:
zgłoszenia przyjmowane są mailowo: agnieszka.pikula@collegium.edu.pl oraz telefonicznie: 22 656 71 82.RANDKA Z PRACODAWCĄ W COLLEGIUM CIVITASKONKURS FIRMY ZARA

PROFESJONALNE PŁATNE STAŻE W COLLEGIUM CIVITAS – ZDOBĄDŹ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W BRANŻY!


Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia (2 rok) do udziału w płatnym programie stażowym realizowanym przez Collegium Civitas oraz firmę TOMO Group.
W ramach programu oferujemy uczestnikom:
- 3 miesięczny płatny staż zawodowy dostosowany do zajęć na Uczelni
-udział w bezpłatnych warsztatach zawodowych oraz z umiejętności miękkich
-możliwość wzięcia udziału w konkursie na projekt biznesowy, w którym nagrodą jest opłacony wyjazd studyjny na dwutygodniowy staż do Japonii lub Izraela.
Firma TOMO Group specjalizuje się w nowych technologiach, nowych mediach, social media, marketingu, psychologii oraz antropologii.
Więcej informacji o firmie:
http://www.tomogroup.pl/
Jeżeli chcesz się zgłosić do programu wyślij CV wraz z krótkim listem motywacyjnym do: izabela.modzelewska@collegium.edu.pl
UWAGA! LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA


Informacje o projekcie:
Collegium Civitas otrzymało dofinansowanie w ramach projektu unijnego „Profesjonalne staże kluczem do sukcesu w biznesie” na organizację profesjonalnych płatnych staży zawodowych dla studentów studiów II stopnia.

Celem projektu jest wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia w Collegium Civitas (CC), poprzez organizację staży, w tym dla obcokrajowców w języku angielskim oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia m.in. poprzez organizację warsztatów dla studentów.


PROFESSIONAL PAID INTERNSHIP PROGRAM WITH COLLEGIUM CIVITAS – RECEIVE WORKING EXPERIANE!

We would like to welcome full-time students of the last year of Masters studies to take part in professional paid internship program organized by Collegium Civitas and TOMO Group company.
In the program CC offers students:
-3 months paid internship addapted to the lectures
-participating in free trainings/workshops (practical abilities and soft skills)
-taking part in a contest for the best business project with a unique prize (for the authors of 3 best projects two weeks internship in Japan or Izrael)
TOMO Group is a leader in new technology, new media, social media, marketing, sociology and antropology.
For futher informations please visit:
 http://tomogroup.pl/en/
If you would like to participate in the program please send your resume with short cover letter to: izabela.modzelewska@collegium.edu.pl
ATTENTION! THE NUMBER OF PLACES IS LIMITED

Informations about the project:
Collegium Civitas has received funding under the EU project "Professional internships key to success in business" for the organization of professional paid internship placements for students in higer education.
The aim of the project is to strengthen the practical elements of education at Collegium Civitas (CC), by organizing internships, including for foreigners in English, and increasing the involvement of employers in the implementation of education programs, among others, through the organization of workshops/trainings for students.POLECAMY SERWIS GAZETAPRACA.PL


GazetaPraca.pl to internetowa platforma kariery łącząca tysiące pracodawców, pracowników i kandydatów poszukujących pracy. Jest w czołówce najpopularniejszych serwisów rekrutacyjnych w polskim internecie - miesięcznie korzysta z niego ponad milion użytkowników. GazetaPraca.pl oferuje bogatą bazę ogłoszeń oraz artykuły i porady dotyczące kariery, informacje o rynku pracy i część społecznościową. GazetaPraca.pl to także poniedziałkowe wydanie prasowe, w którym publikowane są ogłoszenia rekrutacyjne oraz artykuły poświęcone rynkowi pracy.
Dołącz do nas: facebook.com/gazetapraca
www.gazetapraca.pl